Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Bestuur

Voorzitter: Jan Koppenhol
Email: voorzitterltv@gmail.com
Tel:06 5147 4319

De taken van de voorzitter bestaan uit:  
·          realisatie bestuursbeleid, eindverantwoordelijk
           voor beleid en bestuurlijke coördinatie
·          bestuurlijk aanspreekpunt onderhoud park en baanbeheer
·          representatie t.a.v. gemeente, Leitensa, district 
           Leiden /bestuur K.N.L.T.B, Leidse Sport Federatie
·          lid dagelijks bestuur 


Secretaris: Carolien Klijn
Email: secretarisltv@gmail.com
Tel: 06-5347 7570

De taken van de secretaris bestaan uit:
·          secretariaat, in- en externe communicatie waaronder het
           jaarverslag
·          bestuurlijk aanspreekpunt voor de website en de
           ledenadministratie
·          lid dagelijks bestuur

Penningmeester: Mariëlle Luttik
Email: penningmeesterltv@gmail.com
Tel: 06 5182 8047

De taken van de penningmeester bestaan uit:                            
·          verenigingsfinanciën (financieel beleid, begrotingen en
           budgetten)
·          contributies en andere financiële aangelegenheden
·          bestuurlijk aanspreekpunt sponsoring
·          lid dagelijks bestuur


Voorzitter Barcommissie: Maurice Reiche  
Email: bar@ltvdemerenwijk.nl
Tel: 06-3882 6577


De taken van de voorzitter barcommissie bestaan uit:                      
·          organisatie bar- en keukenbezetting
·          beheer, coördinatie / planning gebruik clubgebouw
·          regeling en inning introductie en introductiegelden
·          introductie nieuwe leden senioren


Voorzitter  Technische commissie: Peter Verbon (interim)
Email :  technischezaken@ltvdemerenwijk.nl
Tel.:  06-18691149

De taken van het bestuurslid technische commissie bestaan uit:
·          Technisch beleid voor wedstrijden en recreatie tennis
·          Jeugdbeleid en –jeugdevenementen 
·          Indeling competitie
·          Trainingen
·          Speelsterkte leden
·          Toernooien KNLTB en clubkampioenschappen
·          Externe contacten met onder meer district KNLTB


Voorzitter Evenementencomm:  Manon Reiche-Brouwers
 
Email: evenementen@ltvdemerenwijk.nl

De taken van het bestuurslid evenementen uit:
·          gezelligheidstoernooien en rackettrekken senioren
·          feesten
·          winteractiviteiten senioren


Voorzitter Jeugdcommissie: Mariska van Zegveld
Email: jeugd.ltvdemerenwijk@gmail.com
Tel:  06 1656 6931

De taken van het bestuurslid jeugd bestaan uit:
.            jeugdbeleid en -evenementen (waaronder
             woensdagmiddagactiviteiten)NaamFunctieTelefoonE-mail 
Jan KoppenholVoorzitter   
Marielle LuttikPenningmeester   
Carolien KlijnSecretaris   
Mariska van ZegveldJeugd commissie   
Manon Reiche-BrouwersEvenementen commissie   
Maurice ReicheBarcommissie   
Peter VerbonTechnische commissie   
 Bestuur en commissies 
 Bestuur
 Ledenadministratie
 Barcommissie
 Evenementencommissie
 Olympia Uitzendbureau Merenwijk Open
 Druiventuin 8-9 Open Toernooi
 Onderhoudscomm
 Sponsorcommissie
 Webcommissie
 Technischecommissie
 Clubkampioenschappen senioren
 Kas commissie


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Aanmelden - Nieuw lid
 Aktueel
 Bardienst
 Cashless vereniging
 Competitie
 GravelNews
 Jeugd
 Lessen-Training
 Lustrum 2016
 Merenwijk Open Toernooien
 Nieuwsbrieven
 Sponsors
 Vrienden LTV
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...
 Competitie teams 
Senioren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd