Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesNieuwsbericht van de voorziter
 Edwin Plomp  Aktueel  374x gelezen

Beste Leden,

Inmiddels is het seizoen alweer over de helft en zullen de meeste van jullie genieten van een welverdiende zomervakantie. Zelf ga ik pas in september richting Frankrijk.

Via deze weg wil ik jullie graag nader informeren over de ontwikkelingen inzake de privatisering of verzelfstandiging van onze tennisvereniging. Ik kan dit helaas niet in een paar woorden doen; hiervoor bij voorbaat mijn excuses. Toch wil ik jullie graag uitnodigen om dit door te lezen, aangezien de verzelfstandiging belangrijk is voor onze mooie tennisvereniging.

Lees verder bij LEES MEER

Allereerst wil ik even stilstaan bij andere Leidse sporten. Het kan jullie (bijna) niet zijn ontgaan dat sport de afgelopen maanden veelvuldig in het Leidse nieuws is geweest. Ik doel hierbij op bijvoorbeeld de ijshal, de sporthal voor ZZ Leiden, Voetbal Vitaal en het verplaatsen van Hockeyvereniging Roomburg. Allemaal dossiers die niet zonder slag of stoot verlopen. Dit laatste geldt zonder meer ook voor de verzelfstandiging  van de 4 ‘rode’ Leidse tennisverenigingen, t.w. TC Unicum, TV Leidse Hout, TC Roomburg en uiteraard de LTV.  

De gesprekken met de gemeente verlopen vooralsnog moeizaam en in een traag tempo. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de uitgangspunten tussen de gemeente enerzijds en 3 tennisverenigingen nogal uiteen liggen. Inderdaad 3; TC Unicum heeft namelijk besloten haar eigen weg te volgen en niet langer gezamenlijk met de andere 3 tennisverenigingen op te trekken. TC Unicum is inmiddels akkoord gegaan met de voorwaarden van de gemeente waarop verzelfstandiging mogelijk kan worden. De komende maanden zal duidelijk worden of de gemeenteraad van Leiden ook haar akkoord zal geven voor de verzelfstandiging van TC Unicum inclusief het verstrekken van een garantie inzake het aantrekken van vreemd vermogen t.b.v. de aanleg van nieuwe tennisbanen.

Persoonlijk vind ik dit jammer, aangezien door deze handelswijze van TC Unicum de onderhandelingspositie van de 3 overige tennisverenigingen ten opzichte van de gemeente aanmerkelijk zwakker is geworden.

Echter, ik ben – en met mij de voorzitters van TV Leidse Hout en TC Roomburg en het gehele bestuur van de LTV - van mening dat de huidige voorwaarden van de gemeente volstrekt onacceptabel zijn en de continuïteit van de 3 verenigingen ernstig in gevaar kunnen brengen. Zo vraagt de gemeente bijvoorbeeld een fors bedrag aan huur en een forse overnamesom voor de tennisbanen, terwijl het volledige risico voor het onderhoud van het gehele tennispark inclusief de tennisbanen bij de verenigingen zal komen te liggen. Daarnaast zullen de verenigingen flinke bedragen moeten gaan reserveren voor bijvoorbeeld het vervangen van de tennisbanen, hekwerk, netten etc. Kortom, verzelfstandiging is alleen mogelijk en interessant indien dit voor langere tijd financieel haalbaar is.

Want verzelfstandiging kan heel interessant zijn. Dan wordt de LTV immers baas in eigen huis en zijn wij niet langer afhankelijk van de gemeente inzake het (dure) onderhoud. Tevens kan het tennispark dan het gehele jaar open zijn, hetgeen leuk en interessant is voor alle leden en waardoor wij tevens beter in staat zijn de concurrentie aan te gaan met omliggende tennisverenigingen, zoals bijvoorbeeld OLTC, de Munnik en uiteraard Unicum.

Vooruitlopend op de verzelfstandiging heb ik overigens reeds het verzoek bij de gemeente neergelegd om komend jaar het gehele jaar open te kunnen zijn, waarbij het onderhoud door de gemeente dan over het jaar verspreid wordt, zodat de kosten voor de LTV niet of nauwelijks zullen stijgen.

TC De Leidse Hout heeft enkele jaren geleden al een dergelijke constructie met de gemeente Leiden afgesproken. Hierdoor  is een belangrijke precedent geschapen en ik reken dan ook op een positieve reactie van de gemeente op mijn verzoek.  

In september staat een volgende afspraak met de gemeente. In het geval van nieuwe ontwikkelingen zal ik jullie uiteraard weer nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Jan Koppenhol
Voorzitter


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
zondag 30 juli 2017, 11:18 uur

Nieuwsbericht van de voorziter

Beste Leden,

Inmiddels is het seizoen alweer over de helft en zullen de meeste van jullie genieten van een welverdiende zomervakantie. Zelf ga ik pas in september richting Frankrijk.

Via deze weg wil ik jullie graag nader informeren over de ontwikkelingen inzake de privatisering of verzelfstandiging van onze tennisvereniging. Ik kan dit helaas niet in een paar woorden doen; hiervoor bij voorbaat mijn excuses. Toch wil ik jullie graag uitnodigen om dit door te lezen, aangezien de verzelfstandiging belangrijk is voor onze mooie tennisvereniging.

Lees verder bij LEES MEER

Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Laat uw reactie achter
Naam:


Emailadres:


URL:


Reactie:


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Aanmelden - Nieuw lid
 Aktueel
 Bardienst
 Cashless vereniging
 Competitie
 GravelNews
 Jeugd
 Lessen-Training
 Lustrum 2016
 Merenwijk Open Toernooien
 Nieuwsbrieven
 Sponsors
 Vrienden LTV
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
18 November
 Vrijwilligers borrel

 Competitie teams 
Senioren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd